Mer Film søker kvinnelige skuespillere til kortfilmen TUNGENE / by Øistein Refseth

KajaSmithHires_12x15cm_MarjaBolNango_02.jpg

Vi søker samiske kvinnelige skuespillere i alderen 20 - 30 til kortfilmen TUNGENE i regi av Marja Bål Nango. 

Vi ser etter noen som tør å utfordre seg selv og som er komfortabel med å stå foran kamera. Skuespillererfaring er ikke et krav, men fint. Jobben er honorert. 

Send mail med bilde og litt om deg selv til elisa@merfilm.no

SAMISK: 

Njuokčamat-oanehisfilbmii: Mii ohcat du! 
Nisson-neavttára, gii leat gaskkal 20-35 jagi boaris.
Báddemat leat guovvamánus-njukčamánus 2018 ja bistet sulli guokte vahku.
Sádde alddat gova, du nama ja man boaris don leat, dán čujuhussii: mailto:elisa@merfilm.no
De mii sáhttit addit dutnje eanet dieđuid filbmenbarggu birra.
Njuokčamat filmmas; Nuorra boazosápmelaš nisu vásiha silolaš ja rumašlaš váikkuhusaid maŋŋel muhtin ilgádis dáhpáhusa ja movt son čuožžila bisuhan dihte iežas gutnálaš beaggima.